Szemétgyűjtőt, utcaseprőt venne fel az Önkormányzat

A munkavégzés helye:

Budapest, XXIII. kerület közigazgatási területe

Ellátandó feladatok:

Szemétgyűjtő, utcaseprő feladatok ellátása, a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken és egyéb területeken. A munkakör betöltőjének feladatai: összegyűjti és elszállítja a szemetet és az újrahasznosítandó hulladékokat az épületekből, a kertekből, az utcáról és más nyilvános helyekről, söpri és takarítja az utcákat és egyéb közterületeket.

Jogállás, munkabér és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a juttatásokra vonatkozóan: a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, alapfokú iskolai végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

  • Fényképes önéletrajz (aktuális)
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően.

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. augusztus 24-ig.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal címére (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III-13697/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szemétgyűjtő, utcaseprő

Elektronikus úton Kállainé Szabó Anikó részére a szabo.aniko@ph.soroksar.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgálják. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítik, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítik. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje:

  1. szeptember 1.