Ebösszeírás Soroksáron

Ebösszeírás Soroksáron!

TISZTELT EBTARTÓ!
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. alapján minden kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetőleg a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente egy alkalommal köteles – a jogszabályban meghatározott tartalommal – ebösszeírást végezni, melyről nyilvántartást vezet.
 
Az állampolgárokat ezzel kapcsolatban nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelynek ha nem tesznek eleget, a mulasztó – a törvény 43.§ (1) bekezdése alapján – állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a bírság összege: 30.000,- Ft.
 
Az ebösszeíró adatlapot ebenként 1 példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:
– levélben, postai úton
– a Polgármesteri Hivatal bármelyik portáján, illetőleg az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodán kihelyezett gyűjtőládákba helyezve
– valamint elektronikus úton a hivatal@ph.soroksar.hu e-mail címre eljuttatva.
 
Az ebösszeíró adatlap megtalálható a Soroksári Hírlap 2018. júniusi számában, illetőleg letölthető a www.soroksar.hu weblapról. Az adatlap szükség esetén szabadon sokszorosítható.
 
 
Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2018. október 31.
 
 
Tájékoztatjuk a kerületi ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartható. Kérjük, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
 
Tájékoztatásul jelezzük továbbá, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
 
Ebösszeíró adatlap
 
Forrás: soroksar.hu