A Soroksár Sportjáért Közalapítvány helyi sportolókat támogat

A Soroksár Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet sporteszköz-, sportfelszerelés vásárlására, sporttevékenység támogatására Soroksáron bejegyzett székhellyel, vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek, kerületben életvitelszerűen lakó egyéni sportolók, valamint a verseny-, szabadidősport területén munkát végző, kerületi intézményben oktató tanárnak, edzőnek.
Amit a pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó személy vagy sportszervezet pontos adatait (18. életévét be nem töltött pályázó esetén a szülő/törvényes képviselőjét is),, a pályázó eddigi sporttevékenységét és az elért eredmények rövid leírását, az igényelt támogatás összegét, annak tervezett felhasználását, egyesület, sportszövetség véleményét, a pályázat benyújtásának napját, a pályázó aláírását, az egyesület, sportszövetség pecsétjét, aláírását, valamint a pályázat elbírálásához szükséges nyilatkozatot, illetőleg a pályázó (kiskorú pályázó esetén a szülő/törvényes képviselő) által aláírt támogatási szerződést 2 példányban.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.20.
 
További részletek: soroksar.hu