Soroksári Fidesz: “Kampányrendezvényen nem kívánunk részt venni.”

A Fidesz frakció álláspontja a zeneiskola felújítása körül felmerült kérdésekre itt olvasható: 

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2019. július 18-ára összehívott rendkívüli Képviselő-testületi üléssel kapcsolatban a Fidesz frakció nevében a következőkről tájékoztatjuk Önt:

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata és a Dél-pesti Tankerületi Központ 2016. december 12-én kötött vagyonkezelési szerződés 28. pontja alapján a KLIK-nek a következő kötelezettségei vannak a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola működtetésével kapcsolatban:

„Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek, működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról”.

Véleményünk szerint a szerződésben rögzítettek alátámasztják, hogy az iskolán végrehajtandó felújítási munkálatok az átvevőt, KLIK-et terhelik.
Sajnálatosnak tarjuk, hogy míg a szomszédos kerületben a KLIK komoly beruházásokat végez iskolákon, addig Soroksáron kizárólag az önkormányzatra hárítja ezt a feladatot.
Ezzel a hozzáállással nem tudunk azonosulni.

Ennek ellenére a Fidesz frakció a 2019. július 2-án megtartott rendes Képviselő-testületi ülésen, kizárólag a soroksári gyerekek érdekében, egyetértett azzal, hogy a Zeneiskola felújítása, több beruházás mellett, szükségszerű és támogatta annak kivitelezését.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy Weinmann Antal alpolgármester és csapata, a gyerekek érdekeire való hivatkozással használják fel kampányeszközként a 2019. július 18-ára összehívott rendkívüli testületi ülést.

Teszik ezt úgy, hogy minden képviselő tudatában van azzal, hogy a közelgő önkormányzati választások miatt, a közeljövőben szükségszerűvé válik egy rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívása.

Weinmann Antal alpolgármester a soroksári gyerekek érdekében hozott kedvező határozatunk hatályon kívül helyezését kéri.
Az ülésen hozott Zeneiskola felújításával kapcsolatos támogató döntésünket nem vonjuk vissza.

Véleményünk szerint így a rendkívüli ülésen egy új döntés meghozatala okafogyottá vált.

Meggyőződésünk, hogy ez a kezdeményezés nem más, mint kampány rendezvény.
A rendkívüli Képviselő-testületi ülésnek álcázott kampányrendezvényen pedig nem kívánunk részt venni.

Kérjük a Polgármester urat, hogy a 2019. július 18-ára összehívott Képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a megjelenteket álláspontunkról.

Budapest, 2019. július 16.

A Fidesz soroksári képviselőcsoportja

Forrás: Soroksári Fidesz Facebook oldal

Fotó: ittlakunk.hu