Középiskolai felvételi 2020 – lépésről lépésre

2020. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2020. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2020. december 4. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára.

2021. január 23. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák.

2021. január 28. 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák.

2021. február 8. Értesítés az írásbeli eredményekről.

2021. február 23. – március 12. A szóbeli meghallgatások.

2021. március 22-23. A diákok még módosíthatják a tanulói adatlapon szereplő jelentkezési sorrendet.

2021. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

További fontos tudnivalók:

A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli tesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem olyan képességeket és készségeket, amelyek a középiskolai sikeres továbbtanuláshoz szükségesek. Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a kettő között 15 perc szünettel. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton, például digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet, amit az iskolának érdemben el kell bírálnia. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni. A felvételi tájékoztatók az iskolák honlapjai mellett elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján, illetve a KIFIR nevű, kifejezetten erre a célra fejlesztett tanulmányi terület kereső linken is.

 

Forrás: Oktatási Hivatal