Álláslehetőség a Hivatalban: aljegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére. Teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása. A képviselő-testületi és a bizottsági ülésekre készített előterjesztések, határozati javaslatok törvényességi, alaki, tartalmi vizsgálata.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga
 • 6 hónapos próbaidő vállalása
 • Polgármesteri hivatali vezetői gyakorlat (legalább 5 év)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
 • Aljegyzői munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 21.

A pályázatok benyújtásának módja: Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül.