1. sz. Választókerület 1. sz. szavazókörSzavazóhelyiség helye:Fekete István Ált. Isk.(Nyír u. 22. fszt. 1.) Albert Gyula utca mindkét oldal végig
Alsó határút 1. és 78 – 80. páros oldal
Hrivnák Pál utca 1 - 131 páratlan oldal
Köves út 2 - 108 páros oldal
Maros utca 1 - 129/A. folyamatos házszámok
Mesgye utca 25.
Tartsay utca 31 - végig páratlan oldal, 46 - végig páros oldal
2. sz. szavazókörSzavazóhelyiség helye:Fekete István Ált. Isk.(Nyír u. 22. fszt. 2.) Alsó határút 58 – 68. páros házszámok
Dinnyehegyi út 1 - 7 folyamatos házszámok
Hrivnák Pál utca 2 - 150/A.  páros oldal
Kiskócsag utca páratlan oldal
Mesgye utca 3 - 21. folyamatos házszámok
Mezőlak utca 6 - páros oldal végig, 37 - páratlan oldal végig
Ördögszekér utca mindkét oldal végig
Szilágyi Dezső utca mindkét oldal végig
3. sz. szavazókörSzavazóhelyiség helye:Fekete István Ált. Isk.(Nyír u. 22. fszt. 3.) Apró utca mindkét oldal végig
Árvíz utca mindkét oldal végig
Béke utca mindkét oldal végig
Kertes utca mindkét oldal végig
Mezőlak utca 2 - 4 páros oldal, 11 - 33 páratlan oldal
Nevelő utca mindkét oldal végig
Nyír u. 1 – 43. páratlan oldal, 2 – 48. páros oldal
Szent László utca 2 - 88 páros oldal, 1 - 141 páratlan oldal
Tartsay utca 21/A - 27 páratlan oldal, 26 - 34 páros oldal
Vadőr u. páratlan oldal
Vasfű u. 29 – 33. páratlan oldal