A múlt heti testületi ülésről röviden

Röviden számolunk be a múlt heti testületi ülésen hallottakról, tapasztaltakról, ahol több fontos kérdésben is döntött a városvezetés

 

Az ülést a koronavírus áldozataira, és a kerület két elhunyt díszpolgárára való megemlékezéssel kezdték.

Ezt követően a Dél-budapesti kerékpárútról tárgyalt a testület. Itt Bese Ferenc polgármester kért felhatalmazását, hogy a korábbi – Fővárossal közös – beruházás meghiúsulását követően, a Kormánnyal folytathasson tárgyalásokat a beruházás megvalósulása kapcsán.

Döntött a testület a Táncsics Mihály Művelődési ház új igazgatójáról, valamint az I. számú óvoda új vezetőjéről.

A következő napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a testület, ahol két új külsős bizottsági tag került kinevezésre. A zárt ülésről adatvédelmi okok miatt nem közölhetünk egyebet.

Jelentősebb vita alakult ki Bereczki Miklós képviselő két önálló képviselői indítványa kapcsán. Az első témája egy új illegális hulladékkal kapcsolatos bizottság létrehozásáról szólt, amelyet a testület nem szavazott meg, köztük az összefogás frakciójának tagjai sem. Második indítvány témája Pongrácz Gergely soroksári ’56-os hős emlékére közterület elnevezése volt. Ennek kapcsán a Fidesz frakció jelezte, hogy a Pongrácz család külön kérte, hogy a Jobbik ne hivatkozzon saját politikai térnyerése érdekében, a Pongrácz névre. Itt Bereczki képviselő úr kiemelte, hogy ő az Összefogás politikusaként van a testületben, és nem Jobbikos politikusként. A testület az ellenzéki képviselők tartózkodása mellett, elutasította a javaslatot.

Ezután Sebők Máté képviselő indítványát tárgyalta a testület, ahol jelentős vita akörül alakult ki, hogy a Soroksári Fiatalok Fórumának tagjai kiválasztásakor az egyik kritérium a legalább 2 éves Soroksári bejelentett lakcím. Bereczki Miklós képviselő kérte, hogy egyáltalán ne kelljen soroksári lakosnak lenni az SFF tagjainak, abban bárki részt vehessen. A testület végül Bereczki Miklós kivételével elfogadta a javaslatot, így megalakult a Soroksári Fiatalok Fóruma.

Ezt követően a Vadevezős utcai ingatlan lebontása került napirendre, ahol a bontás költségeit kifogásolták az ellenzéki frakció tagjai. A Beruházási osztály vezetője a felvetett kérdésekre elmondta, hogy a meghatározott közel 10 millió, csak a keret, amely rendelkezésre áll. A bontás költségét még nem ismerik, azonban az várhatóan kevesebb lesz, mint az előirányozott összeg.

Néhány kérdéssel ment át a Grassalkovich 161-163. szám alatti ingatlan kivásárlásának a kérdése. A javaslatot az ellenzéki képviselők is megszavazták. Bese Ferenc polgármester úr bejelentette érintettségét, azonban a testület egyhangúan elutasította azt, így a Polgármester is szavazhatott a kérdésben. Az ingatlan kapcsán Bese Ferenc jelezte, hogy felesége, a tulajdonában lévő ingatlanrészt a korábbi vételárért adja el az Önkormányzatnak, amely a tulajdoni hányad felbecsült értékének a fele.

Végül Bereczki Miklós számolt be az RSD kapcsán eddig tett intézkedéseiről. Hosszas vita alakult ki a testület előtt, annak tartalmáról. Bereczki képviselő úr végül bejelentette, hogy a rá bízott feladat túlzott mértékű, és nem elvárható, hogy megoldja a kérdést. A testület több tagja is rámutatott, hogy a Képviselő úr maga vállalkozott a tárgyalások lebonyolítására. Újabb beszámolót tesz várhatóan szeptemberben.

Várhatóan augusztus hónapban is sor kerül testületi ülésre.