A tegnapi testületi ülés beszámolója

A tegnapi napon tartotta megismételt ülését a Képviselő-testület, miután a szeptember 15-ére hirdetett ülés elmaradt.

A soroksár.hu oldalon az alábbi összefoglaló volt olvasható:

“Bese Ferenc polgármester úr – betegség miatt – nem tudott részt venni az ülésen, amelyet Fuchs Gyula alpolgármester úr vezetett le.

Az ülés elején Fuchs alpolgármester úr javasolta volt, hogy kizárólag azon napirendi pontokat tárgyalja a testület, amelyek azonnali döntést kívánnak. A javaslatot a Képviselő-testület elfogadta.

A Képviselő-testület megköszönte a polgármesteri tájékoztatót, majd a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos rendelet módosításáról szavazott. A pályázat benyújtási határideje október 15-re módosult.

Ezt követően a változtatási tilalommal kapcsolatos vita következett. A változtatási tilalomról szóló rendelet megalkotása azt eredményezte volna, hogy kertvárosias lakókörnyezetben ne legyen lehetőség olyan beruházást megvalósítani, amely a lakók nyugalmát zavarná, biztonságát veszélyeztetné. Fuchs Gyula alpolgármester, valamint a Fidesz és Civil frakciók igennel szavaztak, az Összefogás Soroksárért frakció tagjai tartózkodtak a szavazásnál, így a rendelet– minősített többség hiányában – nem került megalkotásra.

Az egészségügyi fejlesztés is napirendre került. A Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által orvosi eszközök beszerzéséhez biztosított 122 millió forint összegű támogatás kiegészítésére, önkormányzatunk további 20 millió forintot biztosítson.

A Bursa Hungarica ösztöndíj minden évben számos diáknak segít az anyagi terhek enyhítésében. A Képviselő-testület idén is megszavazta, hogy Önkormányzatunk csatlakozik a pályázathoz, ezzel segítve a soroksári diákokat, és családjaikat. A testület arról is döntött, hogy a korábbi havi 5000 forintos önkormányzati támogatást 7500 forintra emeli. A javaslatot valamennyi képviselő megszavazta.

Döntött a Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadásáról, illetve néhány, a napirendhez kapcsolódó határozat módosításáról. Végül a kérdések napirendi pontnál felmerült a javaslat, miszerint Polgármester úr levélben gratuláljon Soroksár testvérvárosa újraválasztott polgármesterének, Gálfi Árpádnak. Sinkovics Krisztián alpolgármester úr reagált, miszerint már a tegnapi napon Polgármester úr távollétében gratulált Székelyudvarhely polgármesterének.”

 

Forrás: soroksár.hu