Álláslehetőség a Hivatalban: pénzügyi és titkársági ügyintéző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi és titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1239 Budapest, Hősök 12.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az osztály tevékenységével kapcsolatos pénzügyi és egyéb nyilvántartások vezetése. Az osztályvezető melletti titkári feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • Hasonló területen vagy munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mailre.


Álláslehetőség a Hivatalban: aljegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére. Teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása. A képviselő-testületi és a bizottsági ülésekre készített előterjesztések, határozati javaslatok törvényességi, alaki, tartalmi vizsgálata.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga
 • 6 hónapos próbaidő vállalása
 • Polgármesteri hivatali vezetői gyakorlat (legalább 5 év)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
 • Aljegyzői munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 21.

A pályázatok benyújtásának módja: Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül.


Álláslehetőség az Önkormányzatnál

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztálya pályázatot hirdet kötelezettségvállalási nyilvántartó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő.

Ellátandó feladatok: Kötelezettségvállalás nyilvántartásával és az ÁFA-val kapcsolatos teljeskörű ügyintézési feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 10.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére (vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu)

További információ ITT.


Álláslehetőség a Hivatalban: műszaki ügyintéző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Beruházási és Vagyonkezelési Osztály műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1239 Budapest, Hősök 12.

Ellátandó feladatok: Magasépítési és mélyépítési műszaki szakterületen az önkormányzat fejlesztési, fenntartási és - az utak és közterületek fenntartásának kivételével - üzemeltetési feladatainak tervezésében, a megvalósítás előkészítésében, és a megvalósításban való közreműködés. Az önkormányzat energia-gazdálkodási feladataiban való részvétel. A hazai és uniós pályázatok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel. Közbeszerzési, beszerzési szakmai feladatok ellátásban való részvétel.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, vagy gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Hasonló területen vagy munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2021. január 20.
Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül.

További információ itt.


Álláslehetőség: belső ellenőr

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet belső ellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet, 1. Belső ellenőrzési feladatkör, I. besorolási osztályban

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 29/2012. (III. 7.) Korm. rend. 1. mell. 1. pontja szerinti felsőfokú szakképzettség: Alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés.
 • 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján legalább két éves szakmai gyakorlat ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben
 • Áht. 70. § (4) bek. szerinti belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Azonos munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte,
 • „ÁBPE – továbbképzés I.”-hez kapcsolódó szakmai vizsga,
 • mérlegképes könyvelői végzettség és regisztráció megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
 • Belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 1.


Álláslehetőségek a Polgármesteri Hivatalban

Október hónapban 2 állásra is lehet jelentkezni a soroksári Polgármesteri Hivatalban.

A Hivatal belső ellenőrt és városrendezési ügyintézőt is keres, így aki megfelel a kiírásban foglaltaknak és szeretne Soroksáron dolgozni, az ne habozzon, és jelentkezzen.

A két álláslehetőség linkjét itt találhatják meg:

Városrendezési ügyintéző

Belső ellenőr

Jelentkezni, mind a két helyen ugyan úgy elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsannánál a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül lehet.

Sikeres pályázást kívánunk!


Táncsics Mihály Művelődési Ház jegyelővételek

Jegyvásárlási információk:
Kérjük, jegyelővétellel rendelkező programjainkra lehetőség szerint elővételben vásárolják meg jegyeiket, a rendezvények előtt elkerülendő sorbaállás miatt. Együttműködésüket köszönjük!

Szeptemberi rendezvényeink jegyelővétellel:

09.06.Sördélután 1.000Ft

Jegyárusítás művelődési házunk információs pultjánál. hétköznap 9-19 óra között. – közölte a Táncsics Mihály Művelődési Ház a hivatalos Facebook oldalán.


Álláslehetőség soroksári reklámeszközöket gyártó cégnél

Ócsai úton működő, reklámeszközöket gyártó cég könnyű, fizikai betanított munkára munkatársakat keres!

Változatos munka, megbízható vállalati környezet, szakmai fejlődési lehetőség.

Jelentkezni lehet: 30-719-12-73 telefonszámon vagy az info@ntdisplay.hu e-mail címen.

További információ: ntdisplay.hu


Álláslehetőség a Soroksári Buci Pékségnél

Soroksári sütőüzemünkbe pékáru csomagolására és szeletelésére munkatársat keresünk, délutáni műszakba. jelentkezni lehet:

Tel.:+36302114109

E-mail:bucipekseg@gmail.com

Cím: Grassalkovich út 132

 

Forrás: Soroksári Buci Pékség, Facebook


Álláslehetőség a Szitás utcai óvodában

Óvodapedagógust keresnek az I. sz. Összevont Óvodába!

Részletek az alábbi tájékoztatón: